BS Đoàn Quang Nguyên

 • Y học cổ truyền
 •  

  Quá trình đào tạo:

  + 9/2012 - 8/2018: Chuyên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền hệ chính quy, Đại học Y dược TPHCM, chương trình Đông - Tây y kết hợp, 6 năm.

  + 9/2018 - 7/2019 Định hướng chuyên khoa 9 tháng Bác sĩ gia đình tại Đại học Y dược TPHCM, phạm vi hoạt động lâm sàng 13 chuyên khoa ở mức cơ bản.

  + 9/2019 - 8/2021: Cao học hệ tập trung 2 năm chuyên ngành Y học cổ truyền tại Đại học Y dược TPHCM, có bằng Thạc sĩ Bác sĩ Y học cổ truyền vào năm 2021.

  Quá trình công tác:

  + 3/2019 - 8/2019: Giảng viên trường Cao đẳng Dược Sài Gòn, TPHCM

  + 7/2019 - 9/2019:  Giảng viên trường Cao đẳng Y dược Pasteur, TPHCM

  Là một bác sĩ Đông - Tây y tích hợp và cũng là một bác sĩ gia đình, BS Quang Nguyên mong muốn chia sẻ những thông tin y khoa hữu ích cho cộng đồng để mọi người có lối sống tốt hơn, có sự lựa chọn đúng đắn hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.