PGS.BS Trần Huỳnh (Huỳnh Wynn Tran)

 • Da liễu / Cơ xương khớp
 • Thông tin chung:

  - Phó giáo sư (Assistant Professor) tại ĐH Y khoa California Northstate University, Sacramento, California, Hoa Kỳ

  - BS chuyên khoa cơ xương khớp và da liễu tại Trung Tâm Y Khoa Wynn Medical Center, Los Angeles, California, Hoa Kỳ

  - BS tư vấn tại bệnh viện Methodist Hospital of Southern California, Arcadia, California, Hoa Kỳ

  - BS tư vấn đài truyền hình phố Bolsa TV, California

  - Sáng lập và điều hành tổ chức y khoa phi lợi nhuận VietMD.net

  - Sáng lập và điều hành Wynn Medical Center và Phòng khám thẩm mỹ Laser Dr. Hera Skin Rejuvenation and Wellness Center 

   

  Học vấn:

  - Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, Hoa Kỳ

  - Tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Y sinh học - trường Đại học Grand Valley State University, Michigan, Hoa Kỳ

  - Tốt nghiệp văn bằng Tiến sĩ Y khoa Đại học New York tại Buffalo, New York, Hoa Kỳ

  - Tốt nghiệp Thạc sĩ Da liễu và Văn bằng Da Liễu, Đại học Y khoa Cardiff, Anh Quốc

  - Bác sĩ thực tập Bệnh viện Bassett, Đại học Y khoa Columbia, New York

  - Bác sĩ nội trú chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đại học University of Florida, Hoa Kỳ

  - Bác sĩ nội trú chuyên khoa nội tổng quát Bệnh viện St Joseph Mercy Health, Ann Arbor, Michigan

  - Nghiên cứu sinh và Bác sĩ nội trú chuyên khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Đại học Y Khoa Keck, University of Southern California, Hoa Kỳ

- Wynn Medical Center
- Dr Hera Skin Rejuvenation and Wellness Center