ThS.BS Huỳnh Ngọc Phương Thảo

 • Trưởng khoa Nội Thận - Thận nhân tạo, BV ĐHYD TPHCM
 • Thận - Tiết niệu
 • Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM
 • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
  - 2002 - nay: Giảng viên Bộ môn Nội - Khoa Y - Đại học Y Dược TPHCM
  - 2002 - 2005: Bác sĩ điều trị khoa Nội Thận - Bệnh viện Chợ Rẫy
  - 2005 - 2006: Bác sĩ nội trú khoa Nội Thận - Ghép thận, Bệnh viện Đại học Limoges, Cộng hoà Pháp
  - 2007 - 2009: Bác sĩ điều trị khoa Nội thận, Bệnh viện Chợ Rẫy
  - 5/2009 - 11/2009: Bác sĩ nội trú khoa Nội Thận - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đại học Bordeaux, Cộng hoà Pháp
  - 11/2009 - 11/2010: Bác sĩ nội trú khoa Nội Thận - Ghép, Bệnh viện Đại học Kremlin - Bicetre, Paris, Cộng hoà Pháp
  - 2011 - 2013: Bác sĩ điều trị khoa Nội tiết - Thận, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  - 2013 - 2014: Phó Trưởng khoa Nội tiết - Thận Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  - 2014 - 2016: Bác sĩ điều trị khoa Nội Thận Bệnh viện Chợ rẫy
  - Từ năm 2016 - nay: Trưởng khoa Nội Thận - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:
  - 1992 - 1998: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  - 1999 - 2002: Bác sĩ nội trú Nội Tổng Quát Đại học Y Dược TPHCM
  - 2004 - 2005: Thạc sĩ Y học tại Đại học Y Dược TPHCM
  - 2005 - 2006: Chuyên khoa Thận học (AFS) tại Đại học Limoges, Cộng hoà Pháp
  - 2009 - 2010: Chuyên khoa sâu về Thận học (AFSA) tại Đại học Paris VII, Cộng hoà Pháp
  - 2009 - 2010: Bằng Liên Đại học (DIU) về Ghép tạng tại Đại học Paris V, Cộng hoà Pháp
  HỘI VIÊN:
  1. Ban Thường vụ Hội Nội thận TPHCM
  2. Hội viên Hội Tiết niệu - Thận học TPHCM
  3. Hội viên Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam
  4. Hội viên Hội Thận học Hoa Kỳ (ASN)
  5. Hội viên Hội Thận học Thế giới (ISN)
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  Cấp cơ sở
  1. Nhận xét các trường hợp tái phát ở Hội chứng thận hư nguyên phát". Tham gia. Đồng tác giả. Đã nghiêm thu
  2. Đối chiếu lâm sàng và tổn thương bệnh học của Hội chứng thận hư nguyên phát". Chủ nhiệm đề tài. Đã nghiệm thu
  THAM GIA VIẾT SÁCH
  1. Bệnh học Nội khoa. Nhà xuất bản Y học 2009
  2. Triệu chứng học Nội khoa. Nhà xuất bản Y học 2009