Đột quỵ

dot quy tu xo vua mach vi dau nen noi

Đột quỵ từ xơ vữa mạch, vì đâu nên nỗi?