Hotline 24/7
08983-08983

BS.CK2 Đặng Thị Kim Huyên

BS.CK2 Đặng Thị Kim Huyên

Trưởng khoa Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM

Hô hấp Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM

Theo dõi Đặt câu hỏi
Thông tin chung

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 1993 - nay: Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM; 2006 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

- QUÁ TRÌNH HỌC TẬP: 1986 - 1992: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM; 1992 - 1993: Bác sĩ sơ bộ Nhiễm tại Đại học Y Dược TPHCM; 2001 - 2003: Bác sĩ chuyên khoa 1 tại Đại học Y Dược TPHCM; 2008 - 2010: Bác sĩ chuyên khoa 2 Nhi Hô hấp tại Đại học Y Dược TPHCM

- HỘI VIÊN: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hô Hấp TPHCM; Hội viên Hội Hen Miễn dịch Dị ứng TPHCM; Hội viên Hội Hô Hấp Việt Nam; Hội viên Hội Hô Hấp Nhi TPHCM; Hội viên Hội Hô Hấp châu Âu (ERS); Hội viên Hội Hô Hấp châu Á Thái Bình Dương (APSR)

- THAM GIA VIẾT SÁCH: Phác đồ điều trị Nội khoa ngoại trú - Bệnh viện Nhi Đồng 2; Sàng lọc bệnh ngoại trú tại phòng khám nhi - Bệnh viện Nhi Đồng 2

- BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO: Nhân một trường hợp COPD trẻ 11 tuổi Bệnh viện Nhi Đồng 2– 2007- Tạp chí Y học TPHCM – tập 1, phụ bản số 1 - 2007. Trang 207; Mối liên quan giữa dị nguyên không khí trong nhà với kiểm soát hen ở trẻ 2 - 5 tuổi- Tạp chí Y học TPHCM – tập 17, phụ bản số 1- 2003; Đặc điểm bệnh phổi tăng bạch cầu ái toan ở trẻ em - Tạp chí Y học TPHCM – tập 15, phụ bản số 1 - 2011

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X