BS.CK2 Nguyễn Vĩnh Phước

 • Trưởng khoa Tai mũi họng
 • Tai mũi họng
 • Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM
 • BS.CKII Nguyễn Vĩnh Phước hiện đang làm Trưởng khoa Tai mũi họng tại bệnh viện Thống Nhất TPHCM.

  Trường y/ năm tốt nghiệp: 1986

  Bằng cấp chuyên môn:

  Từ năm 1980 - 1985: Bác sĩ đa khoa, trường ĐH Y Dược Tp.HCM

  Năm 1985 - 1986: Sơ bộ chuyên khoa hệ chính quy (Sơ bộ chuyên khoa Mắt 10), trường ĐH Y Dược TPHCM

  Năm 1990 - 1991 Sơ bộ chuyên khoa hệ chính quy (Sơ bộ chuyên khoa TMH 10), trường ĐH Y Dược TPHCM

  Năm 1998 - 2000: Chuyên khoa 1 TMH, trường ĐH Y Dược TPHCM

  Năm 2008 - 2010: Chuyên khoa 2 TMH, trường ĐH Y Dược TPHCM

  Đào tạo nâng cao: 

  Năm 1980 - 1985: Bác sĩ đa khoa, trường ĐH Y Dược Tp.HCM

  Năm 1994 - 1998: Cử nhân Luật hệ mở rộng, Đại học Luật Hà Nội

  Năm 2006 - 2008: Cao cấp Chính trị, Học viện chính trị Hồ Chí Minh khu vực 2

  Kinh nghiệm: 

  Từ tháng 3/1987 - 1991: Bác sĩ điều trị chuyên khoa Mắt, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM

  Từ năm 1991 - 2002: Bác sĩ điều trị chuyên khoa TMH, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM

  Năm 2002 - 2010: Phó khoa TMH, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM

  Năm 2010 - 2012: Phụ trách khoa TMH - Mắt Bác sĩ điều trị chuyên khoa TMH Bệnh viện Thống Nhất TPHCM

  Từ 2012 - nay: Trưởng khoa TMH, Bác sĩ điều trị chuyên khoa TMH, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM

  Hội viên các hội chuyên ngành:

  - Ủy viên ban chấp hành hội TMH Việt Nam

  - Ủy viên ban chấp hành hội TMH TPHCM và các tỉnh phía Nam

  Khen thưởng: 

  1995: Bằng khen Số: 51/1996 ngày 30/01/1996 Hội thi sáng tạo kỹ thuật TPHCM

  1996: Bằng khen Số: 10/1997 ngày 9/01/1997 Hội thi sáng tạo kỹ thuật TPHCM

  1997: Bằng khen Số: 444/QĐ ngày 22/01/1998 của UBND TPHCM

  1998: Bằng khen Số: 3474/KT TD 22/1/1998 Thành Đoàn TPHCM

  2013: Bằng khen Quyết định sớ 2667/QĐ-BYT ngày 21/7/2014 của Bộ Y tế.

  2014: Bằng khen 16/QĐ-HTMHVN ngày 11/11/2014 của Hội Tai mũi họng Việt Nam

  Công trình khoa học:

  Máy rửa mũi xoang qua nội soi, bộ nông lổ thông xoang hàm, máy microdebrider (cắt hút kỹ thuật sô)… đã báo cáo hội TMH Việt Nam và hội đồng khoa học của bệnh viện.