Bệnh khác...

Trồng cây có được xem là vận động không?

Bác sĩ ơi, "Vận động" nghĩa là gì vậy? Làm công việc nhà hoặc trồng cây xung quanh nhà có được xem là vận động không?
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bệnh viện Trưng Vương Xem thông tin

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Chào em,

Vận động theo nghĩa y khoa là hoạt động thay đổi tư thế hay vị trí của thân thể hoặc bộ phận thân thể (khái quát, về mặt có tác dụng giữ gìn và tăng cường sức khỏe).

"Làm công việc nhà hoặc trồng cây xung quanh nhà" được tính là có vận động, em nhé.

Thân mến.
Mời tham khảo thêm:
Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường