Khám bệnh Online

bi cho cao sau khi chich 3 mui vac xin ngua dai co nen tiem nua
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Bị chó cào sau khi chích 3 mũi vắc xin ngừa dại, có nên tiêm nữa?