Khám bệnh Online

thang luoi noi not li ti khong dau benh gi
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Thắng lưỡi nổi nốt li ti không đau, bệnh gì?