Khám bệnh Online

chi so creatinin 105 mmol l than bi gi khong bs
ThS.BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Chỉ số Creatinin 105 mmol/l, thận bị gì không BS?