BS Trần Hữu Toàn Khoa

 • Phó khoa Hồi sức tim mạch
 • Tim mạch - huyết áp
 • Bệnh viện Nhân dân 115
 •  

  Chuyên khoa: Nội Tim mạch

  Ngôn ngữ: Anh văn - C

  Trường Y:  Tốt nghiệp trường Đại học Y TP Hồ Chí Minh năm 1997

  Bằng cấp chuyên môn:

  - Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 1 - Nội tổng quát tại Học viện Quân y

  Kinh nghiệm:

  - Bác sĩ khoa Tim mạch tổng quát - Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2001 - 2007

  - Hồi sức Tim mạch - Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2007 - đến nay

  Hội viên các hội chuyên ngành:

  - Hội viên hội Tim mạch Việt Nam