Tai - Mũi - Họng

bam khuyen duoc vai nam bay gio thao khuyen co bi bit lai
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bấm khuyên được vài năm, bây giờ tháo khuyên có bị bít lại?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình