TS.BS Ngô Tích Linh

 • Phụ trách phòng khám Tâm Thần kinh, BV ĐHYD TPHCM
 • Tâm lý - Tâm thần kinh
 • Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM
 • Chức vụ:
  - Trưởng Bộ môn Tâm thần - Đại học Y Dược TPHCM
  - Phụ trách phòng khám Tâm Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;

  Quá trình công tác:
  - 1985 – nay: Cán bộ giảng Bộ môn Tâm thần Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  - 2012 – nay: Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh;

  Quá trình học tập:
  - 1985: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  - 1997: Tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh;

  Tham gia viết sách:
  - Tâm thần học - Nhà xuất bản Y học

Phòng khám Tâm thần kinh - TS.BS. Ngô Tích Linh

Địa chỉ: Số 60/13 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, TPHCM

Thời gian: Thứ Hai - Thứ Sáu: 17g00 - 19g00; Thứ Bảy: 08g30 - 11g00

Điện thoại: 028 3923 4788, 0907770293.

Ghi chú: Phòng khám không đặt hẹn trước, bệnh nhân đến khám trực tiếp, đến trước giờ khám 30 phút để lấy số thứ tự.