PGS.TS.BS Đặng Xuân Hùng

  • Chủ tịch Liên Chi Hội Thính học TPHCM
  • Tai mũi họng
  • PGS.TS.BS Đặng Xuân Hùng tốt nghiệp bác sĩ Y khoa tại Đại học Y dược TPHCM năm 1980.

    Ông nhận bằng Tiến sĩ y học chuyên ngành Tai Mũi Họng năm 2000. Đến năm 2008, ông được công nhận là bác sĩ cao cấp, đến 2010 được phong Phó Giáo sư và Giảng viên cao cấp ngành Tai Mũi Họng.

    Ông từng là Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trưng Vương và Phó Trưởng Bộ môn Tai Mũi Họng, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

    Hiện nay, ông là Giảng viên cao cấp Bộ môn Tai Mũi Họng - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Liên Chi Hội Thính học TPHCM, Ủy viên thường trực Ban Chấp hành Hội Tai Mũi Họng TPHCM và các tỉnh phía Nam, Ủy viên ban chấp hành Hội Tai Mũi Họng Việt Nam.