BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến

  • Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
  • Nhi khoa
  • Bệnh viện Nhi đồng thành phố
  • BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ông tốt nghiệp trường Đại học Y Dược TPHCM năm 1992, hoàn tất bác sĩ chuyên khoa I Nhi năm 1995 và bác sĩ chuyên khoa II Nhi năm 2006.

    Trước khi đầu quân về Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, ông từng kinh qua các vị trí quan trọng tại Bệnh viện Nhi đồng 1, từ bác sĩ Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (năm 2004-2015), trưởng khoa Sốt xuất huyết (2011 - 2013), Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (2014 - 2016) đến Phó giám đốc bệnh viện (2016).