Hotline 24/7
08983-08983

Bác sĩ

Nhi khoa là chuyên khoa chăm sóc sức khỏe toàn diện dành cho đối tượng trẻ em từ sơ sinh cho đến dưới 15 tuổi.

Tìm nhanh bác sĩ

Được tìm nhiều:

Nổi bật

BS.CK2 Phan Hoàng Yến

BS.CK2 Phan Hoàng Yến

Trưởng Đơn Vị Da Liễu Nhi - Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

BS.CK1 Nguyễn Thị Hoàng Yến

BS.CK1 Nguyễn Thị Hoàng Yến

Quyền điều hành Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

BS.CK1 Hoàng Lê Phương Thoại Loan

BS.CK1 Hoàng Lê Phương Thoại Loan

Quyền điều hành Đơn vị Mắt - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

BS.CK2 Nguyễn Thị Thu Hà

BS.CK2 Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

BS.CK1 Lê Thanh Bình

BS.CK1 Lê Thanh Bình

Phó Trưởng khoa Khoa Thận - Nội tiết - Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố

BS.CK2 Huỳnh Cao Nhân

BS.CK2 Huỳnh Cao Nhân

Trưởng khoa Ngoại Niệu - Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố

ThS.BS.CK2 Dương Công Minh

ThS.BS.CK2 Dương Công Minh

Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế - Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố

Xem thêm

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình