Hotline 24/7
08983-08983

Bác sĩ

Y tế dự phòng là chuyên khoa nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa bệnh tật như kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, tuyên truyền phòng chống bệnh truyền nhiễm,... nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tìm nhanh bác sĩ

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình