Xét nghiệm

Nhờ BS đọc kết quả xét nghiệm huyết tương tìm kháng thể với virus dại

Chào BS ạ,

Em đi xét nghiệm định lượng kháng thể sau khi tiêm vắc xin dại. Với kết quả này nếu bị chó mèo cắn có đủ kháng thể bảo vệ chưa. Có tiêm vắc xin không và tiêm bao nhiêu mũi ạ thưa BS?

(ZL: H T V H)

Ảnh bạn đọc cung cấp cho AloBacsi

Chào bạn,

Kết quả xét nghiệm huyết tương tìm kháng thể với virus dại thường thể hiện dưới dạng hiệu giá kháng thể hoặc đơn vị quốc tế (IU) của kháng thể mỗi ml huyết thanh.

Đối với phòng lab sử dụng đơn vị IU, hoạt tính trung hòa của huyết thanh thử nghiệm được so sánh với hoạt tính của huyết thanh đối chứng có nồng độ IU đã biết.

Kháng thể thường được kiểm tra vào khoảng 2-3 tuần sau kết thúc mũi vacxin cuối. Theo Ủy Ban Cố Vấn về Thực Hành Chủng Ngừa Mỹ, nồng độ kháng thể > 0.11 IU/mL được khuyến cáo là có hiện diện của kháng thể với virus dại và có đủ khả năng phản ứng nhanh khi tiêm ngừa nhắc (nên nhớ là dù đã có kháng thể thì khi bị chó cắn vẫn phải tiêm vacxin để kích hoạt kháng thể này).

Cụ thể là:

- Người chưa tiêm dự phòng: tiêm 05 mũi (0.5ml/liều) vào các ngày 0, 3, 7, 14, 28. Trong trường hợp phơi nhiễm độ III cần phối hợp tiêm Immunoglobulin dại kết hợp.

- Người đã tiêm dự phòng trong 5 năm gần đây: tiêm 02 liều vào ngày 0 và 3.

Thân mến!


Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường