Bảo hiểm y tế

Mang thai mới mua BHYT, khi đi sinh có được hưởng quyền lợi?

Sau khi biết mình có thai mới mua BHYT thì khi sinh được quyền lợi gì không? (Hong An)

Nếu mua BHYT lần đầu, 30 ngày sau kể từ ngày đăng ký sẽ có hiệu lực sử dụng (Ảnh họa)

Bạn thân mến,

Trường hợp bạn tham gia không liên tục (không quá 03 tháng) thì thẻ BHYT của bạn có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng BHYT. Trường hợp bạn tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên thì thẻ BHYT của bạn có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng. Như vậy, khi thẻ BHYT bắt đầu có hiệu lực sử dụng thì bạn mới được hưởng quyền lợi từ BHYT khi thăm khám, sinh em bé bạn nhé!

Trân trọng!

Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường