Hỏi đáp dịch vụ y tế

tiem du 2 mui vac xin covid 19 co phai cach ly tap trung khi den dia phuong khac
AloBacsi trả lời
AloBacsi trả lời

Tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19, có phải cách ly tập trung khi đến địa phương khác?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình