Bảo hiểm y tế

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu tháng thì được hưởng chế độ thai sản?

AloBacsi cho tôi hỏi, đóng BHXH bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản? Xin cảm ơn. (Thanh Nhàn)

Theo quy định, lao động nữ sinh con đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản (Ảnh minh họa)

Bạn thân mến,

Khi bạn đã đóng BHXH liên tục từ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi nghỉ thai sản thì bạn đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản. Như vậy, nếu trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, bạn đóng BHXH đủ từ sáu tháng trở lên thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Bạn nộp hồ sơ, chứng từ thai sản cho đơn vị sử dụng lao động để đơn vị đi nộp hồ sơ giải quyết chế độ thai sản cho bạn. Trong thời gian bạn nghỉ hưởng chế độ thai sản, bạn sẽ không phải đóng BHXH, BHYT.

Trân trọng!

Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường