Bảo hiểm y tế

Chưa tham gia BHYT có được chi trả chi phí khám chữa bệnh?

Chào AloBacsi, xin cho tôi hỏi, hiện có chính sách hỗ nào trợ chi phí khám chữa bệnh BHYT cho người lao động trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Bởi, đối tôi hiện không có việc làm, thu nhập bị giảm, lại phải trả thêm chi phí khám, chữa bệnh nên rất khó khăn. Chân thành cảm ơn.

Chào bạn,

Rất tiếc, trường hợp này của bạn không được các cơ sở y tế miễn giảm chi phí khám chữa bệnh do không có thẻ BHYT.

BHYT thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia; về mức đóng, mức hưởng BHYT được quy định cụ thể trong Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn đã được nghiên cứu, xem xét dựa trên khả năng đóng góp của các nhóm đối tượng, mức lương cơ sở, phạm vi quyền lợi và khả năng cân đối Quỹ BHYT.

Người không có thẻ BHYT sẽ không được BHYT chi trả phí khám chữa bệnh

Theo quy định tại Điều 22 Luật BHYT, người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh thì được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức 80%; 95%; 100% trong phạm vi quyền lợi được hưởng.

Hiện nay, chưa có quy định về việc hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh từ quỹ BHYT đối với người chưa tham gia BHYT.

Thân ái,

Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường