TS.BS Trương Hoàng Minh

 • Trưởng khoa Ngoại Niệu - Ghép thận
 • Ngoại niệu - Ghép thận
 • Tốt nghiệp trường Y khoa năm 1989

  - Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 - Niệu

  - Thạc sĩ y khoa - chuyên ngành Niệu

  Đào tạo nâng cao:

  - Phẫu thuật về ghép tạng (thận) tại Viện trường Lièg - Vương quốc Bỉ năm 2007

  - Phẫu thuật về ghép tạng (thận) tại Quảng Châu - Trung Quốc năm 2002

  - Phẫu thuật nội soi Niệu tại Đài Loan - Trung Quốc năm 2009

  - Phẫu thuật ghép Thận - Tụy năm 2014

  Quá trình công tác:

  - Từ năm 1989 - 1996: Bác sĩ chuyên khoa Niệu - Bệnh viện 175 (Quận Gò Vấp, TP.HCM)

  - Từ năm 1996 - 2010: Bác sĩ khoa Ngoại niệu ghép thận Bệnh viện Nhân dân 115

  - Từ năm 2010 - nay: Trưởng khoa Ngoại niệu ghép thận Bệnh viện Nhân dân 115

  Hội viên các hội chuyên ngành:

  - Ủy viên ban chấp hành Hội Thận - Niệu Việt Nam (VUNA)

  - Thành viên Hội Lọc máu TP HCM

  - Thành viên Hội Y học giới tính Việt Nam

  - Thành viên Hội sàn chậu học TP Hồ Chí Minh

  Khen thưởng:

  Nhiều bằng khen của  UBND TP Hồ Chí Minh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm, nhiều giấy khen của giám đốc bệnh viện

  Công trình khoa học:

  - “Biến chứng niệu khoa sau ghép thận” - Tạp chí Y học thực hành, Hội nghị Thận niệu toàn quốc năm 2011

  - “Biến chứng ngoại khoa sau ghép thận” - Tạp chí y học thực hành, Hội nghị Ngoại khoa toàn quốc tổ chức tại Bệnh viện Việt Đức năm 2012

  - “Nên hay không nên đặt JJ trong trồng niệu quản vào bàng quang trên bệnh nhân ghép thận từ người cho sống” - Tạp chí y học thực hành, Báo cáo tại Hội nghị Thận niệu tổ chức tại Ninh Bình năm 2013

  - “Vai trò cắt mạc nối trong mổ đặt Catheter CAPD trên bệnh nhân suy thạn mãn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Nhân dân 115” - Tạp chí y học thực hành, Báo cáo tại Hội nghị Thận niệu toàn quốc tổ chức tại Đà Lạt năm 2011

  - “Điều trị suy thận cấp sau thận” - Báo cáo tại Hội nghị Nội khoa toàn quốc tổ chức tại Bệnh viện Thống Nhất năm 2010

  - “Kết quả đặt Graff để chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Nhân dân 115” - Tạp chí y học thực hành, Báo cáo tại hội nghị Thận - Niệu Ninh Bình năm 2013

  - Ghép thận tự thân điều trị tăng huyết áp do hẹp động mạch thận, kết quả bước đầu tại Bệnh viện Nhân Dân 115 - Tạp chí hội nghị thận niệu toàn quốc (VUNA) tại Nha Trang.

  - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến biến chứng niệu khoa trong ghép thận từ người cho sống tại Bệnh viện Nhân dân 115 - Tạp chí y học Việt Nam năm 2015.

  - Biến chứng niệu khoa liên quan kỹ thuật trồng niệu quản vào bàng quang theo Lich-Grégoir sau ghép thận từ người cho sống - Tạp chí y học Việt Nam năm 2015.

  - Kết quả trồng niệu quản vào bàng quang theo Lich-Gregoir cải biên trên bệnh nhân ghép thận từ người cho sống tại Bệnh viện Nhân dân 115 - Tạp chí y học Việt Nam năm 2015.

  - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sỏi niệu sau ghép thận - Y học TP Hồ Chí Minh năm 2016.

  - "Ghép thận trên thận ghép có bất thường mạch máu ở người cho sống, kết quả tại Bệnh viện Nhân dân 115" - Tạp chí Y học Việt Nam 2016.

   

   

0903 982 107

hoangminhbv115@yahoo.com