Chat với bác sĩ

GS.TS.BS Trần Tịnh Hiền livestream: Cơ chế hoạt động của virus gây bệnh COVID-19 và hướng điều trị

GS.TS.BS Trần Tịnh Hiền - Giám đốc Nghiên cứu Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại Học Oxford Anh Quốc sẽ giúp bạn đọc AloBacsi hiểu rõ thêm về cơ chế hoạt động của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 để từ đó giúp phòng ngừa dịch bệnh được tốt hơn.

Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường
Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Chủ đề

Chuyên gia đầu ngành tư vấn về bệnh COVID-19

Mới cập nhật