PGS.TS.BS Nguyễn Văn Hải

 • Trưởng Bộ môn Ngoại, BV ĐHYD TPHCM
 • Tiêu hóa - Gan mật / Ngoại tổng quát
 • Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM
 • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
  - 2000 - nay: Đại học Y Dược TP Hồ Chi Minh;
  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:
  - 1990 - 1994: Nội trú Ngoại khoa. Đại học Y Dược TPHCM
  - 1996 - 1998: Thạc sĩ Y học tại Đại học Y Dược TPHCM
  - 1998 - 2003: Tiến si Y học tại Đại học Y Dược TPHCM;
  HỘI VIÊN:
  - Ủy viên BCH Hội Ngoại khoa Việt Nam
  - Thư ký Hội Phẫu thuật Tiêu hóa TPHCM;
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU:
  Cấp thành phố:
  - Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị tắc ruột do dính sau mổ;
  THAM GIA VIẾT SÁCH:
  - Bệnh học Ngoại khoa Tiêu hóa. Nhà xuất bản Y học 2007
  - Ngoại khoa Ống tiêu hóa. Nhà xuất bản Thanh niên 2016
  - Căn bản về Tiểu phẫu. Nhà xuất bản Thanh niên 2016
  - Cấp cứu Ngoại Tiêu hóa. Nhà xuất bản Thanh niên 2018