BS.CK2 Lý Thái Lộc

  • Trưởng khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Hùng Vương TPHCM
  • Hiếm muộn
  • - Bác sĩ tại khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Hùng Vương

    - Bác sĩ tại phòng khám Sản phụ khoa và Hiếm muộn - BS.CK2 Lý Thái Lộc.