BS.CK2 Huỳnh Thị Chiêu Oanh

  • Trưởng khoa Hô hấp
  • Hô hấp
  • Bệnh viện Nhân dân 115
  • BS.CK2 Huỳnh Thị Chiêu Oanh hiện là Trưởng khoa Hô hấp, BV Nhân dân 115. Tốt nghiệp Trường Đại học Y dược TPHCM năm 1996.

    Chuyên khoa: Hô hấp và Nội tổng quát

    Bằng cấp chuyên môn:

    Bằng Thạc sĩ năm 2008 tại trường Đại học Y Dược TPHCM