Hotline 24/7
08983-08983

Thiếu máu thiếu sắt trong Sản - Phụ khoa: Liệu chúng ta có bỏ sót điều gì?

Những vấn đề dễ mà không dễ, cũ mà không cũ đều sẽ được hệ thống đầy đủ và trả lời tại Hội Thảo “Thiếu máu thiếu sắt trong Sản - Phụ khoa: Liệu chúng ta có bỏ sót điều gì?” vào lúc 09h30, thứ 7, ngày 03/06/2023 với sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Sản - Phụ khoa, qua 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến trên AloBacsi.