Huyết học

Bố nhóm máu AB, mẹ nhóm máu O tại sao con lại nhóm máu ABO?

Chào bác sĩ, tôi có điều muốn hỏi:

Tại sao bố nhóm máu AB và mẹ nhóm máu O mà con lại có nhóm máu ABO vậy BS ? Nhóm máu ABO này có phải máu hiếm không?

(Trần Thị Bích Ngọc - tranthich...@gmail.com)

Nắm rõ được thông tin nhóm máu rất quan trọng trong công tác cấp cứu người bệnh, đặc biệt là những người thuộc nhóm máu hiếm

Chào em,

Hệ nhóm máu ABO bao gồm 4 nhóm máu, là nhóm máu A, B, AB và O. Không có nhóm máu ABO nha em, em xem lại kết quả lần nữa.

Chồng nhóm máu AB lấy vợ nhóm máu O thì con của 2 người chỉ có khả năng có 2 loại nhóm máu là A hoặc B thôi em nhé. Có thể tất cả các con cùng A, hoặc cùng B hoặc có đứa nhóm máu A đứa thì nhóm máu B, nhưng chắc chắn không có đứa con nào máu O hay AB nếu không có đột biến gen xảy ra (tỉ lệ này khá thấp).


Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường