Bảo hiểm y tế

Phân biệt BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện?

Chào AloBacsi, tôi được biết có 2 loại BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, làm sao phân biệt 2 loại này?

Phân biệt BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện?

Bạn thân mến,

BHXH gồm 2 loại hình là BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Trong đó:

- BHXH bắt buộc là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. BHXH bắt buộc bao gồm các chế độ sau: ốm đau; thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

- BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Trân trọng!

Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường
Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình