BV - Phòng khám đa khoa

Mất giấy hẹn tái khám, có cần xin lại?

Mai em đi tái khám nhưng em bị mất giấy hẹn rồi thì phải làm sao ạ? (Nguyen Thi Huyen - Huyenbv…@gmail.com)

Nếu mất giấy hẹn tái khám, người bệnh nên mang theo sổ khám bệnh từ đợt khám trước

Bạn thân mến,

Trong trường hợp mất giấy hẹn tái khám, bạn có thể đến bác sĩ đã từng khám và hẹn lịch để xin lại giấy hẹn. Trường hợp nhà xa cơ sở y tế thì có thể tới ngày tái khám, bạn vui lòng mang theo sổ khám bệnh từ đợt khám trước, trình bày lý do để nhân viên y tế tra cứu hồ sơ.

Trân trọng!

Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường