Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh

  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh
  • 27 Điện Biên Phủ, phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • 0294 3862553
  • http://benhvientravinh.com.vn/

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh được xếp loại II tuyến tỉnh, số giường kế hoạch 500, thực kê 776 giường; ngoài việc phục vụ bệnh nhân trong tỉnh, bệnh viện còn tiếp nhận khám chữa bệnh cho bệnh nhân từ các tỉnh lân cận như huyện: Mỏ Cày, Thạnh Phú (Bến Tre); huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long); huyện Long Phú, Cù Lao Dung (Sóc Trăng).

Hiện tại Bệnh viện có 30 khoa phòng: 18 khoa lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng, 6 phòng chức năng.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh được xây mới và đưa vào sử dụng năm 1996 với tổng diện tích 34.289,8m2; trong đó tổng số m2 sử dụng cho buồng bệnh là 3.351m2/500 giường bệnh (= 6,7m2/ giường bệnh). Bệnh viện được Sở Y tế có kế hoạch nâng cấp và cải tạo hàng năm.