Bệnh viện Đa khoa Tân Châu - Tây Ninh

  • Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Châu
  • Khu Phố 4, Thị trấn huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
  • (0276) 387 5051

Trong 9 tháng năm 2011, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Châu có các loại máy móc được trang bị đầy đủ như máy siêu âm, nội soi, xét nghiệm, X quang di động… đáp ứng tốt yêu cầu điều trị của dân.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tân Châu đã hình thành được khoa Nhi, phòng đơn nguyên sơ sinh. Công việc chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho người dân cũng bảo đảm chất lượng. Bệnh viện còn tập trung xây dựng một khoa dinh dưỡng.

Năm 2012, Bệnh viện Đa khoa Tân Châu được xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ với 150 giường.