Hotline 24/7
08983-08983

BS.CK2 Nguyễn Phú Hữu

BS.CK2 Nguyễn Phú Hữu

Phó trưởng khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện Bình Dân

Tiêu hóa - Gan Mật Bệnh viện Bình Dân

Theo dõi Đặt câu hỏi
Thông tin chung

Tháng 9/2023, BS đã đến Philippines chuyển giao phẫu thuật robot điều trị ung thư đường tiêu hóa cho các bác sĩ Bệnh viện Chinese General Hospital and Medical Center (CGHMC).

Quá trình hoạt động khoa học

- Năm 2005: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM.

- Năm 2008: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại Tổng Quát tại Đại học Y Dược TPHCM.

- Năm 2016: Tốt nghiệp BS.CK2 chuyên ngành Ngoại Tổng Quát tại đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

- Từ 2009 - 2018: Bác sĩ điều trị khoa ngoại Tiêu hóa Bệnh viện Bình Dân.  

- 2011, 2013: Tham gia hội nghị phẫu thuật nội soi Châu Á Thái Bình Dương (ELSA) tại Singapore và Đài Loan.

- 2012: Tham gia khóa học cắt toàn bộ mạc treo trực tràng (TME) tại Thái Lan.

- 2017: Tham gia học lấy chứng chỉ phẫu thuật Robot tại đại học Yonsei (Seoul) - Hàn Quốc.

- 5/2019: Tham gia học lấy chứng chỉ quốc tế về phẫu thuật cắt dạ dày nạo hạch nội soi tại Cancer Institute Hospital (Tokyo) - Nhật Bản.

- 10/2019: Chuyển giao kỹ thuật mổ cắt dạ dày sử dụng hệ thống Robot da Vinci Si tại bệnh viện Philippine General Hospital, thủ đô Manila, Philippine.

- 11/2019: Làm chairman tại hội nghị phẫu thuật Nội soi và Robot (5th Asian Congress of Robotic and Laparoscopic Surgery) tại Singapore.

- 12/2019: Tham gia Tham gia học lấy chứng chỉ quốc tế về phẫu thuật (TEO và TaTME) sử dụng Indocyanine Green (ICG), tại đại học Parc Tauli, thành phố Barcelona, Tây Ban Nha.

- 2019 - nay: Phó Trưởng Khoa Ngoại Tiêu Hóa - Bệnh viện Bình Dân

Thành viên các hội nghề nghiệp

1. Thành viên Hội Ngoại khoa Việt Nam

2. Thành viên Hội Phẫu thuật nội soi Việt Nam

3. Thành viên Hội Tiêu hóa TPHCM và Việt Nam

Các công trình nghiên cứu đã tham gia

1. Nguyễn Phú Hữu, Hoàng Vĩnh Chúc, Đỗ Bá Hùng, Trần Vĩnh Hưng. Kết quả điều trị u mô đệm đường tiêu hóa ở dạ dày bằng phẫu thuật tại BV Bình Dân. Y học TP.HCM, phụ bản tập 21, số 3, 2017, trang 388-293.

2. Trần Vĩnh Hưng, Hoàng Vĩnh Chúc, Lê Quang Nghĩa, Nguyễn Phú Hữu. Kết quả sớm phẫu thuật ung thư đại trực tràng bằng Robot tại BV Bình Dân. Y học TP.HCM, phụ bản tập 21, số 3, 2017, trang 544-549.

3. Nguyễn Phú Hữu, Đỗ Bá Hùng. Kết quả điều trị u mô đệm đường tiêu hóa ở dạ dày bằng phẫu thuật tại BV Bình Dân. Tạp chí ngoại khoa Việt Nam, số 3, tập 66 2016, trang 40-46.

4. Nguyễn Phú Hữu, Phan Thanh Tuấn, Trần Văn Minh Tuấn, Lê Phong Huy, Đỗ Minh Hùng. Kết quả sớm điều trị thoát vị bẹn bằng phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc (TEP) tại BV Bình Dân. Y học TP.HCM, phụ bản tập 2, tập 20, 2016, trang 394-299.

5. Nguyễn Phú Hữu, Đỗ Bá Hùng, Đỗ Minh Hùng, Hoàng Vĩnh Chúc. Kết quả điều trị u mô đệm đường tiêu hóa bằng phẫu thuật tại BV Bình Dân. Y học TP.HCM, phụ bản tập 2, tập 20, 2016, trang 354-359.

6. Đỗ Minh Hùng, Nguyễn Phú Hữu, Phan Thanh Tuấn, Trần Văn Minh Tuấn, Dương Bá Lập. Vũ Ngọc Anh Tuấn. Kết quả phẫu thuật cắt dạ dày bán phần với nội soi hỗ trợ nạo vét hạch D2 điều trị ung thư dạ dày tiến triển. Y học TP.HCM, phụ bản tập 2, tập 20, 2016, trang 256-262.

7. Đỗ Minh Hùng, Nguyễn Phú Hữu, Phan Thanh Tuấn, Trần Đỗ Anh Vũ. Kết quả sớm phẫu thuật nội soi ngực bụng cắt thực quản nạo hạch hai vùng với tư thế nằm sắp. Y học TP.HCM, phụ bản tập 2, tập 20, 2016, trang 249-255.  

8. Trần Vĩnh Hưng, Lê Quang Nghĩa, Đỗ Bá Hùng, Hoàng Vĩnh Chúc, Nguyễn Phú Hữu. Kết quả sớm phẫu thuật ung thư đại trục tràng bằng robot tại BV Bình Dân. Y học TP.HCM, phụ bản tập 22, số 2, 2018, trang 377-383.

9. Trần Vĩnh Hưng, Lê Quang Nghĩa, Đỗ Bá Hùng, Hoàng Vĩnh Chúc, Nguyễn Phú Hữu. Kết quả sớm phẫu thuật ung thư dạ dày bằng robot tại BV Bình Dân. Y học TPHCM, phụ bản tập 22, số 2, 2018, trang 374-390.

10. Huu P. Nguyen, Chuc V. Hoang, An K. Vu, Minh P. Nguyen, Hung V. Tran. Preliminary results of robotic approach in rectal cancer surgery. ASIAN SUMMIT ON ROBOTIC SURGERY 2018. Singapore.

11. Huu P. Nguyen, Chuc V. Hoang, An K. Vu, Minh P. Nguyen, Hung V. Tran. Preliminary results of robotic approach in rectal cancer surgery. Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia (ELSA) Congress 2018. Kuala Lumpur, Malaysia.

12. Huu P. Nguyen, Chuc V. Hoang, An K. Vu, Minh P. Nguyen, Hung V. Tran. Preliminary results of robotic approach in rectal cancer surgery. Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia (ELSA) Congress 2019. Chiang Mai, Thailand.

13. Chairman at Asian Congress of Robotic and Laparoscopic Surgery, 14 – 16 November 2019, Singapore.  

14. Proctorship about Robotic Gastrectomy at Philippine General Hospital, Manila, Philippine, October, 2019.

15. ENDOSCOPIC STAPLER: ROLE IN COLORECTAL CANCER SURGERY, DR HUU PHU NGUYEN, COLORECTAL WEBINAR SINGAPORE, 20 JUNE 2020.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X