TS.BS Dư Thị Ngọc Thu

  • Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người
  • Ngoại niệu - Ghép thận
  • Bệnh viện Chợ Rẫy
  • TS.BS Dư Thị Ngọc Thu là người hơn 6 năm qua vẫn âm thầm nỗ lực vận động người dân đăng ký hiến mô, tạng khi qua đời để cứu những bệnh nhân không may mắc bệnh suy tạng.

    Hành trình vận động hiến tạng nhân đạo còn nhiều thử thách, nguồn kinh phí dành cho các hoạt động này vẫn còn hạn chế, cần có sự hỗ trợ từ nhiều phía trong cộng đồng. Tuy nhiên, với các bác sĩ đang làm công việc thầm lặng này nói chung, họ vẫn luôn cố gắng những phần việc của mình tốt nhất, cứu người nhận để xứng đáng với người cho.