PGS.TS.BS Trịnh Văn Đồng

 • Phó giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức ngoại khoa
 • Gây mê - Hồi sức
 • Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
 •  

  Chức vụ:

  - Phó giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

  - Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

  - Phó trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức Đại học Y Hà Nội. 

   

  Chuyên ngành:

  Gây mê hồi sức

   

  Quá trình đào tạo:

  Năm 1986: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội. 

  Năm 1989: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Đại học Y Hà Nội.

  Năm 1993: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú tại Cộng hòa Pháp.

  Năm 1997: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ Đại học Y Hà Nội.

  Năm 2004: Bảo vệ luận án Tiến sỹ Đại học Y Hà Nội. 

   

  Thế mạnh chuyên môn:

  Hồi sức tích cực bệnh nhân nặng ngoại khoa : Chấn thương sọ não, Đa chấn thương, Nhiễm khuẩn nặng

  Gây mê chuyên sâu