PGS.TS.BS Trịnh Thị Xuân Hòa

  • Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Truyền nhiễm - Bệnh viện Quân y 103
  • Bệnh nhiệt đới
  • Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
  • PGS.TS.BS Trịnh Thị Xuân Hòa
    Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Truyền nhiễm - Bệnh viện Quân y 103
    Cán bộ kiêm nhiệm bộ môn Truyền nhiễm - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

    Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề, PGS. TS Trịnh Thị Xuân Hòa đã có nhiều đề tài nghiên cứu về bệnh viêm gan do virus.
    Ngoài thăm khám và điều trị bệnh, PGS. TS còn là khách mời của các chương trình chăm sóc sức khỏe uy tín.