PGS.TS Nguyễn Thọ Lộ

 • Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103
 • Ngoại thần kinh
 • Quá trình đào tạo:

  - Tốt nghiệp Học viện Quân Y

  - Tu nghiệp tại Hungary về chuyên khoa phẫu thuật thần kinh (1982-1985)

  - Tham gia các lớp ngắn hạn về phẫu thuật thần kinh tại Nhật Bản, Singapore

  - Tham quan các bệnh viện lớn về phẫu thuật thần kinh tại Hàn Quốc, Áo, Đức, Pháp, Mỹ

  Quá trình công tác:

  - Nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Quân Y 103

  - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Y 103 - Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân

  - Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học - Kỹ thuật

  Tham gia các hiệp hội chuyên môn:

  - Phó chủ tịch Hội Phẫu thuật thần kinh Việt Nam

  - Ủy viên BCH Hội Phẫu thuật thần kinh Châu Á.