BS.CK2 Trần Diệp Khoa

 • Trưởng khoa Nhịp tim học
 • Tim mạch - huyết áp
 • Bệnh viện Nhân dân 115
 • Chuyên khoa: Nội tim mạch

   

  Trường y: Tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Huế năm 1997

   

  Bằng cấp chuyên môn:

  - Tốt nghiệp Thạc sĩ Nội tổng quát tại trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2005

  - Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II Nội tim mạch tại trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2016

   

  Quá trình công tác:

  - Từ năm 1998-2001: Bác sĩ điều trị, khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Nhân dân 115

  - Từ năm 2001 đến nay: Bác sĩ phó trưởng khoa khoa Nhịp tim học, Bệnh viện Nhân dân 115

   

  Hội viên các hội chuyên ngành:

  - Hội viên Hội Nhịp tim học TP Hồ Chí Minh

  - Hội viên Hội Điện sinh lý học và tạo nhịp tim Việt Nam

  - Hội viên Hội Tim mạch TP Hồ Chí Minh

  - Hội viên Hội Tim mạch Việt Nam

   

  Công trình khoa học:

  - Đặc điểm và yếu tố liên quan rối loạn nhịp nhĩ ở bệnh nhân tăng huyết áp

  - Đặc điểm và yếu tố liên quan rối loạn nhịp thất ở bệnh nhân tăng huyết áp

  - Tầm soát hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân bệnh động mạch vành

  - Đặc điểm hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân bệnh động mạch vành

  - Khảo sát tình trạng tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân bệnh động mạch vành có hội chứng chuyển hóa.