BS.CK2 Dương Duy Trang

 • - Trưởng khoa Nội Tim mạch - Tim Mạch can thiệp
 • Tim mạch - huyết áp
 • Bệnh viện Gia An 115
 • Quá trình đào tạo và bằng cấp chuyên môn:

  • 1990 - 1996: BS Đa Khoa Hệ Chính Qui Trường ĐHYD TPHCM.
  • 2002 - 2004: Thạc Sĩ Nội Tổng Quát - Trường ĐHYD TPHCM.
  • 2004 - 2005: BS Tim Mạch Can Thiệp Bệnh Viện Chợ Rẫy - TPHCM.
  • 2007 - 2008: BS Tim Mạch Can Thiệp Viện Tim Quốc Gia Singapore.
  • 2016 - 2018: BS Chuyên Khoa Cấp 2 Nội Tim Mạch - Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

  Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME) và các chứng chỉ khác:

  • 2018: Điện Tâm Đồ - Bệnh Viện Tim Tâm Đức - Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
  • 2003 - 2004: Siêu Âm Tim - Viện Tim TPHCM.

  Quá trình công tác:

  • 07/2019 - Nay: Trưởng khoa Tim Mạch - Tim Mạch Can Thiệp Bệnh viện Gia An 115.
  • 2013 - 2019: Trưởng Khoa Nội Tổng Hợp - Trưởng đơn vị can thiệp tim mạch Bệnh Viện Bình Dân - TPHCM.
  • 2002 - 2013:: Bác Sĩ Tim Mạch - Tim Mạch Can Thiệp, Khoa Tim Mạch Can Thiệp - Bệnh Viện Nhân Dân 115 - TPHCM.
  • 1997 - 2002: Trưởng Khoa Cai nghiện ma túy - Bệnh viện Quận 6.

  Một số thành tích cá nhân đặc biệt:

  Chủ nhiệm các công trình nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu và báo cáo tại các hội nghị khoa học:

  • 2017: Kết quả can thiệp nội mạch đặt stent graft phình động mạch chủ bụng tại Bệnh Viện Bình Dân.
  • 2018: Kết quả can thiệp nội mạch bệnh lý hẹp-tắc động mạch khoeo tại Bệnh Viện bình Dân
  • 2019: Kết quả can thiệp nội mạch chấn thương kín mạch máu.
  • 2009: Báo loạt ca lâm sàng đầu tiên can thiệp tiêu sợi huyết tại chổ thuyên tắc động mạch phổi ác tính.
  • 2010: Báo cáo loạt ca lâm sàng đầu tiên can thiệp tiêu sợi huyết tắc cấp và bán cấp động mạch chi dưới.
  • Tham gia phiên dịch và viết các bài tổng quan tim mạch đăng trên tạp chí thời sự tim mạch học TPHCM.
  • Tham gia báo cáo viên và chủ tọa tại các hội nghị tim mạch và tim mạch can thiệp trong nước và quốc tế.