ThS. BS Nguyễn Tiến Lâm

  • Trưởng Khoa Vi rút Ký sinh trùng - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương
  • Bệnh nhiệt đới
  • Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
  • ThS. BS Nguyễn Tiến Lâm
    Trưởng Khoa Vi rút Ký sinh trùng - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương

    Ông là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới. Chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV/AIDS
    BS Nguyễn Tiến Lâm đã từng tham gia khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật… ở nước ngoài như: các khóa đào tạo về bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới, hệ thống quản lý ARV (Bangkok, Thailand 2007), điều trị thay thế chất gây nghiện bằng Methadone (Kuala Lumpur, Malaysia 2008)…