Video

Thời điểm nào tiêm vắc xin 6 trong 1, phòng được những bệnh gì?

Vắc-xin 6 trong 1 là một trong những vắc-xin cần phải tiêm cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 24 tháng tuổi để phòng bệnh, với ưu điểm là tránh phải tiêm nhiều mũi. Vậy mũi 6 trong 1 để phòng bệnh nào, lịch tiêm cho trẻ ra sao?


Viết Hưởng
Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường

Mới cập nhật