Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Văcxin gây chia rẽ ở Malaysia

  • vacxin gay chia re o malaysia

    Văcxin gây chia rẽ ở Malaysia

    Chính quyền Malaysia cho biết tỉ lệ từ chối tiêm văcxin ở nước này tăng mạnh do người dân lo ngại chất lượng văcxin và vấn đề tôn giáo (có thành phần từ heo), đặc biệt sau khi một số trẻ em thiệt mạng.