Video

Người dân miền Tây bắt đầu quay trở lại TPHCM làm việc

TPHCM bước vào giai đoạn “bình thường mới”, nhiều ngành nghề đã được phép hoạt động trở lại, người lao động ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại TPHCM tham gia sản xuất - kinh doanh.


AloBacsi.vn
Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường

Mới cập nhật