Video

BS Trương Hữu Khanh: F0 khỏi bệnh liệu có an toàn, có được làm việc hay không?

BS Trương Hữu Khanh
BS Trương Hữu Khanh

Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh Xem thông tin

Thắc mắc này đã được BS Trương Hữu Khanh giải đáp trong video dưới đây. Chương trình này do Hội Y học TPHCM phối hợp với Kênh thông tin Tư vấn sức khỏe AloBacsi thực hiện.


Viết Hưởng - MC Hiền Thục - AloBacsi.vn
Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường

Mới cập nhật