Hotline 24/7
08983-08983

Bộ Y tế đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến

Nhờ tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nên chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với ngành y tế đã đạt mức trên 87%.

Trong năm 2018, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo 100% thủ tục hành chính công của Bộ được trực tuyến hóa mức độ 2; duy trì, đảm bảo hoạt động ổn định đối với dịch vụ công mức độ 3, tăng thêm ít nhất 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã xây dựng.

Cùng với việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử đồng bộ, kết nối, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, Bộ Y tế tiếp tục triển khai Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử, thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành, trong đó hầu hết các văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi với các cơ quan, đơn vị dưới dạng điện tử; cán bộ viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; xây dựng dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động trong cơ quan, đơn vị y tế.

Theo Hoa Đinh - Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X