Video

9 biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng

Trước diễn biến làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19, Bộ Y tế vừa đưa ra 9 khuyến cáo mới nhất phòng chống COVID-19 và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.


Lê Bình
Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường

Mới cập nhật