Huyết áp - Tim mạch

hep ho van tim kho tranh khoi bien chung suy tim loan nhip tim

Hẹp hở van tim khó tránh khỏi biến chứng suy tim, loạn nhịp tim