Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

  • Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
  • Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam
  • 0510 3 870 390
  • http://bvtwqn.vn/

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/4/2007, là Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Ngày 01/04/2008 Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đã tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện đa khoa huyện Núi Thành theo Quyết định số 1079/QĐ-BYT ngày 27/3/2008 của Bộ Y tế để tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh của một bệnh viện hạng 2 quy mô 250 giường bệnh.

Bệnh viện có nhiệm vụ khám, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho nhân dân các tỉnh thành phố khu vực miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế; chỉ đạo tuyến và tham gia phòng, chống dịch bệnh tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và hợp tác quốc tế xây dựng và duy trì các mối quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, cá nhân người nước ngoài trong các hoạt động liên quan đến việc khám chữa bệnh.

Chức năng – nhiệm vụ:

- Khám, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho nhân dân các tỉnh thành phố khu vực miền Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

- Đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế;

- Chỉ đạo tuyến và tham gia phòng, chống dịch bệnh tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

- Nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Hợp tác quốc tế: Xây dựng và duy trì các mối quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, cá nhân người nước ngoài trong các hoạt động liên quan đến việc khám chữa bệnh.

Đến nay Bệnh viện đã đi vào hoạt động tại cơ sở mới được hơn 6 năm, với những định hướng phát triển chiến lược đã khẳng định sự quyết tâm của Lãnh đạo bệnh viện cũng như toàn thể nhân viên trong nổ lực hoàn thiện, phát triển Bệnh viện nhanh và bền vững.