Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt

  • Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt
  • Đường Mimosa, tiểu Khu 156, phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
  • 0263 3577633 - Cấp cứu 0263 3533115
  • www.hoanmydalat.com