TS.BS Lê Hồng Nhân

 • Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh
 • Ngoại thần kinh
 • Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
 • Chức vụ:

  - Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

  - Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

   

  Chuyên ngành:

  Ngoại Thần kinh

   

  Quá trình đào tạo:

  Năm 1984: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

  Năm 1991: Tốt nghiệp đào tạo nội trú tại Pháp.

  Năm 1998: Tốt nghiệp đào tạo nội trú tại Pháp.

  Năm 2002: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

  Năm 2010: Bảo vệ luận án Tiến sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

   

  Thế mạnh chuyên môn:

  Phẫu thuật thần kinh.